Menu

Visie & Missie

De Stichting Gedragscode Leidinggevenden heeft als visie dat zij een platform wil zijn voor betrouwbaar leiderschap.

De SGL wil leidinggevenden in kerken, gemeenten en organisaties toerusten in hun complexe taak om zo anderen en henzelf te beschermen tegen alle vormen van manipulatie, machtsmisbruik, financieel en seksueel misbruik. De SGL wil bewustwording bewerkstelligen bij leidinggevende, gemeenteleden en medewerkers en tevens recht doen aan slachtoffers van die vormen van misbruik.

De doelen die zij op deze wijze willen bereiken zijn:

  • Het informeren, trainen, vormen en ondersteunen van betrouwbare leiders in gemeenten, kerken en christelijke organisaties
  • Het informeren en toerusten van (gemeente)leden over onderwerpen die met leiderschap en integriteit te maken hebben
  • De mogelijkheid bieden om een klacht in te dienen over grensoverschrijdend gedrag van leiders die daardoor schade toebrengen en/of hebben toegebracht aan (gemeente)leden
Meldpunt Misbruik
Meldpunt machts-, financieel en seksueel misbruik
06-53464403
Advies en hulp bij misbruik door leidinggevenden


Aanmelden nieuwsbrief