Menu

Historie

De Evangelische Alliantie nam begin 2001 het initiatief voor de oprichting van de Stichting Gedragscode Leidinggevenden. De SGL is een vervolg op de in 1999 door de EA vastgestelde ‘Gedragsregels voor leidinggevenden in kerken en gemeenten’. Deze kwamen tot stand na enkele ernstige incidenten in evangelische gemeenten en organisaties in Nederland.

De plannen voor de SGL zijn in 2001 besproken met de deelnemende kerken, gemeenten en organisaties van de EA. December 2001 nam het EA-bestuur een definitief besluit tot oprichting van de SGL. Het initiatief werd inmiddels mede gesteund en aanbevolen door twee andere koepelorganisaties: de EZA (Evangelische Zendingsalliantie) en de FEO (Federatie Evangelische Zorg-Organisaties). De stichting werd op 29 november 2002 officieel opgericht. Het telefonische SGL-meldpunt en de SGL-klachtencommissie zijn op 1 juli 2003 van start gegaan.

In de eerste jaren is door het bestuur gewerkt aan de verfijning van de Gedragscode en het uitwerken van de verschillende noodzakelijke procedures. In juni 2007 is de definitieve versie van de Gedragscode voor Leidinggevenden vastgesteld tijdens een deelnemersbijeenkomst.

Meldpunt Misbruik
Meldpunt machts-, financieel en seksueel misbruik
06-53464403
Advies en hulp bij misbruik door leidinggevenden


Aanmelden nieuwsbrief