Menu

Historie

De Evangelische Alliantie nam begin 2001 het initiatief voor de oprichting van de Stichting Gedragscode Leidinggevenden. De SGL is een vervolg op de in 1999 door de EA vastgestelde ‘Gedragsregels voor leidinggevenden in kerken en gemeenten’. Deze kwamen tot stand na enkele ernstige incidenten in evangelische gemeenten en organisaties in Nederland.

De plannen voor de SGL zijn in 2001 besproken met de deelnemende kerken, gemeenten en organisaties van de EA. December 2001 nam het EA-bestuur een definitief besluit tot oprichting van de SGL. Het initiatief werd inmiddels mede gesteund en aanbevolen door twee andere koepelorganisaties: de EZA (Evangelische Zendingsalliantie) en de FEO (Federatie Evangelische Zorg-Organisaties). De stichting werd op 29 november 2002 officieel opgericht. Het telefonische SGL-meldpunt en de SGL-klachtencommissie zijn op 1 juli 2003 van start gegaan.

In de eerste jaren is door het bestuur gewerkt aan de verfijning van de Gedragscode en het uitwerken van de verschillende noodzakelijke procedures. In juni 2007 is de definitieve versie van de Gedragscode voor Leidinggevenden vastgesteld tijdens een deelnemersbijeenkomst.

Meldpunt Misbruik
Meldpunt machts-, financieel en seksueel misbruik
085 488 1440
ALLEEN voor melding, advies en hulp bij misbruik door leidinggevenden 
 
Informatie over SGL
085 488 1449
Voor informatie over SGL, deelnemers
 
Kijk eens goed rond op onze website!


Aanmelden nieuwsbrief