Menu

Wat is de SGL?

De Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL) is platform voor leidinggevenden die functioneren binnen kerkelijke gemeenten of christelijke organisaties.

Het doel van de SGL is om bewustwording  over verschillende vormen van misbruik te bevorderen bij leidinggevenden en diegene die leiding ondergaan. Daarnaast voorziet de SGL in een meldpunt voor machts-, financieel en seksueel misbruik door leidinggevenden binnen kerkelijke gemeenten of christelijke organisaties die lid zijn van de SGL.

De SGL geeft voorlichting en traint ten aanzien van het voorkomen van verschillende vormen van misbruik. Daarnaast heeft de SGL vertrouwenspersonen en een klachtencommissie voor het geval dat er sprake is van misbruik.

Meldpunt Misbruik
Meldpunt machts-, financieel en seksueel misbruik
06 53464403
Advies en hulp bij misbruik door leidinggevenden


Aanmelden nieuwsbrief