Menu

Wat is de SGL?

De Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL) is platform voor leidinggevenden die functioneren binnen kerkelijke gemeenten of christelijke organisaties.

Het doel van de SGL is om bewustwording  over verschillende vormen van misbruik te bevorderen bij leidinggevenden en diegene aan wie zij leiding geven. Daarnaast heeft de SGL een meldpunt voor melding van grensoverschrijdend gedrag of misbruik door leidinggevenden binnen kerkelijke gemeenten of christelijke organisaties die lid zijn van de SGL.

De SGL geeft voorlichting en training voor kerkelijke gemeenten en christelijke organisaties over thema's die te maken hebben met de doelstelling van de SGL. Denk daarbij aan:

  • Betrouwbaar leiderschap
  • Wat te doen in geval van een kwestie van misbruik in de gemeente
  • Nuttige preventiemaatregelen
  • Hulp bij implementatie van het programma "In Veilige Handen"
  • Hulp bij het zoeken en aanstellen van interne Vertrouwenspersonen.  

De SGL heeft een netwerk van professionele Vertrouwenspersonen die een klager kunnen bijstaan in geval van een klachtenprocedure.  Een (schriftelijk) ingediende klacht wordt beoordeeld door de Klachtencommissie van de SGL, die bestaat uit professionele leden die iedere klacht zorgvuldig behandelen zoals beschreven in de Klachtenregeling.

Meldpunt Misbruik
Meldpunt machts-, financieel en seksueel misbruik
085 488 1440
ALLEEN voor melding, advies en hulp bij misbruik door leidinggevenden 
 
Informatie over SGL
085 488 1449
Voor informatie over SGL, deelnemers
 
Kijk eens goed rond op onze website!


Aanmelden nieuwsbrief