Menu

Vacatures

Het werk van de SGL wordt uitgevoerd door ongeveer 20 gemotiveerde en deskundige vrijwilligers. Zij zijn actief in het bestuur, als vertrouwenspersoon of als lid van de Klachtencommissie.

Wanneer u zich als professional zou willen inzetten voor de SGL, dan nodigen we u van harte uit om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek. Voor meer informatie kunt u zich melden via .

Concreet zijn wij op zoek naar:

  • Professionele hulpverleners die zich voor de SGL willen inzetten als Vertrouwenspersoon voor slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag.
  • Leden voor de Klachtencommissie die vanuit hun professionele kennis en ervaring zitting willen nemen in de Klachtencommissie wanneer er een klacht wordt ingediend. Wij hebben vooral behoefte aan professionals uit de pastorale hulpverlening, rechtspraak (of andere eraring in de juridische sector) of financiële sector.
Meldpunt Misbruik
Meldpunt machts-, financieel en seksueel misbruik
085 488 1440
ALLEEN voor melding, advies en hulp bij misbruik door leidinggevenden 
 
Informatie over SGL
085 488 1449
Voor informatie over SGL, deelnemers
 
Kijk eens goed rond op onze website!


Aanmelden nieuwsbrief