Menu

Vertrouwenspersoon

De Stichting Gedragscode Leidinggevenden heeft een aantal professionele christen hulpverleners bereid gevonden om als Vertrouwenspersoon de klager bij te staan.

De vertrouwenspersoon:

  • Biedt een luisterend oor aan de klager
  • Kan bemiddelen tussen klager en betrokkene
  • Adviseert en begeleidt de klager bij het indienen van een klacht
  • Adviseert en begeleidt de klager tijdens de behandeling van een klacht
  • Verleent bijstand bij het doen van aangifte bij justitie.

Dit alles alleen voorzover de klager dit zelf wenst of noodzakelijk acht.

Meldpunt Misbruik
Meldpunt machts-, financieel en seksueel misbruik
06-53464403
Advies en hulp bij misbruik door leidinggevenden


Aanmelden nieuwsbrief