Menu

Vertrouwenspersoon

De Stichting Gedragscode Leidinggevenden heeft een aantal professionele christen hulpverleners bereid gevonden om als Vertrouwenspersoon de klager bij te staan.

De vertrouwenspersoon:

  • Biedt een luisterend oor aan de klager
  • Kan bemiddelen tussen klager en betrokkene
  • Adviseert en begeleidt de klager bij het indienen van een klacht
  • Adviseert en begeleidt de klager tijdens de behandeling van een klacht
  • Verleent bijstand bij het doen van aangifte bij justitie.

Dit alles alleen voorzover de klager dit zelf wenst of noodzakelijk acht.

Meldpunt Misbruik
Meldpunt machts-, financieel en seksueel misbruik
085 488 1440
ALLEEN voor melding, advies en hulp bij misbruik door leidinggevenden 
 
Informatie over SGL
085 488 1449
Voor informatie over SGL, deelnemers
 
Kijk eens goed rond op onze website!


Aanmelden nieuwsbrief