Menu

Meldpunten

Meldpunten van verschillende kerkgenootschappen

SMPR

Het Interkerlijk Samenwerkingsverband tegen Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties is onderdeel van het Landelijke Dienstencentrum van de Samen op Weg Kerken in Utrecht. Deelnemende kerkgenootschapen zijn de Samen op Weg-kerken, de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, De Oud-Katholieke Kerk in Nederland en de Remonstrantse Broederschap. Waarnemers zijn de Doopsgezinde Broederschap en het Leges des Heils.

De SMPR werkt aan emotionele en praktische ondersteuning van misbruikten, zij organiseert lotgenotencontacten, geeft voorlichting en informatie, ondersteunt de ontwikkeling van klachtenprocedures, biedt mogelijkheden tot begeleiding aan plegers en verdachten en adviseert kerken en gemeenten als zich een geval van seksueel misbruik voordoet.

De coördinator van SMPR, Lenny van den Brink, is telefonisch bereikbaar via 030-3038590, of via het formulier op de homepage.

 

Hulp & Recht

telefoon 0900-8998411

De organisatie Hulp & Recht is in 1995 ontstaan binnen de Rooms Katholieke Kerk. Hulp & Recht werkt volgens een bepaalde procedure. De doelstellingen van de procedure zijn:

het opvangen en ondersteunen van de slachtoffers, het bevorderen van een goede rechtsgang, het begeleiden van de plegers, het voorkomen van seksueel misbruik.

 

Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties

Het Meldpunt Misbruik is een initiatief van de Christelijke Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerk,de Hersteld Hervormde Kerk en de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland. Iedereen die misbruikt is of het gevoel heeft dat er iets niet klopt(e) in het contact met een kerkelijk functionaris van één van deze kerken kan zich laten adviseren door dit meldpunt. Dat mag ook anoniem via het meldformulier op de homepage www.meldpuntmisbruik.nl. Het Meldpunt biedt informatie, ondersteuning, advies en eventueel begeleiding naar de klachtencommissie. Het Meldpunt geeft advies aan kerken en ondersteunt lokale vertrouwenspersonen door middel van toerusting en training.
Het Meldpunt is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 via 06 810 801 17 of .

 

Reformatorisch Meldpunt

Het Reformatorisch Meldpunt wil bijdragen aan het verbeteren van de positie van slachtoffers van seksueel misbruik in de reformatorische gezindte. Dit begint bij het bieden van een anoniem contactpunt voor de slachtoffers. Hier krijgen zij een luisterend oor en goed advies.

Hoofdstraat 260
3972 LL Driebergen-Rijsenburg
085 - 0404850 (kantoor)
info@ikmeldhet.nl

Meldpunt Misbruik
Meldpunt machts-, financieel en seksueel misbruik
085 488 1440
ALLEEN voor melding, advies en hulp bij misbruik door leidinggevenden 
 
Informatie over SGL
085 488 1449
Voor informatie over SGL, deelnemers
 
Kijk eens goed rond op onze website!


Aanmelden nieuwsbrief