Menu

Meldpunten

Meldpunten van verschillende kerkgenootschappen

SMPR

Het Interkerlijk Samenwerkingsverband tegen Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties is onderdeel van het Landelijke Dienstencentrum van de Samen op Weg Kerken in Utrecht. Deelnemende kerkgenootschapen zijn de Samen op Weg-kerken, de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, De Oud-Katholieke Kerk in Nederland en de Remonstrantse Broederschap. Waarnemers zijn de Doopsgezinde Broederschap en het Leges des Heils.

De SMPR werkt aan emotionele en praktische ondersteuning van misbruikten, zij organiseert lotgenotencontacten, geeft voorlichting en informatie, ondersteunt de ontwikkeling van klachtenprocedures, biedt mogelijkheden tot begeleiding aan plegers en verdachten en adviseert kerken en gemeenten als zich een geval van seksueel misbruik voordoet.

De coördinator van SMPR, Lenny van den Brink, is telefonisch bereikbaar via 030-3038590, of via het formulier op de homepage.

 

Hulp & Recht

telefoon 0900-8998411

De organisatie Hulp & Recht is in 1995 ontstaan binnen de Rooms Katholieke Kerk. Hulp & Recht werkt volgens een bepaalde procedure. De doelstellingen van de procedure zijn:

het opvangen en ondersteunen van de slachtoffers, het bevorderen van een goede rechtsgang, het begeleiden van de plegers, het voorkomen van seksueel misbruik.

 

Meldpunt Seksueel Misbruik binnen pastorale/kerkelijke relaties

telefoon 038-4232125

Dit meldpunt is 1 maart 1999 van start gegaan en is een initiatief van leden van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en hulpverleningsorganisaties uit deze kerken. Misbruikten worden geholpen en het meldpunt geeft adviezen. Ook kunnen slachtoffers, als ze dat wensen, worden doorverwezen naar de klachtencommissie. Deze commissie kan echter alleen klachten in behandeling nemen van mensen die lid zijn (geweest) van een der genoemde kerken. Het meldpunt is ondergebracht bij hulpverleningsinstantie De Driehoek en is elke werkdag te bereiken tussen 9.00-17.00 uur.

 

Reformatorisch Meldpunt

Het Reformatorisch Meldpunt wil bijdragen aan het verbeteren van de positie van slachtoffers van seksueel misbruik in de reformatorische gezindte. Dit begint bij het bieden van een anoniem contactpunt voor de slachtoffers. Hier krijgen zij een luisterend oor en goed advies.

Hoofdstraat 260
3972 LL Driebergen-Rijsenburg
085 - 0404850 (kantoor)
info@ikmeldhet.nl

Meldpunt Misbruik
Meldpunt machts-, financieel en seksueel misbruik
085 488 1440
ALLEEN voor melding, advies en hulp bij misbruik door leidinggevenden 
 
Informatie over SGL
085 488 1449
Voor informatie over SGL, deelnemers
 
Kijk eens goed rond op onze website!


Aanmelden nieuwsbrief