Menu

Klachtenregeling

De regeling

In de klachtenregeling kunt u lezen hoe de klachtencommissie haar werk doet op het moment dat er een klacht is ingediend door een lid of werknemer van een deelnemende kerk, gemeente of organisatie. 

In het kort komt het er op neer dat de klachtencommissie eerst nagaat of een klacht gegrond of ongegrond is. Zij doet dit door hoor en wederhoor van de klager en de aangeklaagde. Als een klacht gegrond is, zal de klachtencommissie aanbevelingen doen aan het bevoegde gezag van de kerk, gemeente of organisatie.


De klachtencommissie

De Klachtencommissie bestaat uit (christen) professionals die werkzaam zijn op het juridische vlak of als hulpverlener. U kunt de klachtencommissie op de volgende wijze rechtstreeks benaderen door een mail te sturen naar klachtencommissie@sgl-platform.nl.

Meldpunt Misbruik
Meldpunt machts-, financieel en seksueel misbruik
085 488 1440
ALLEEN voor melding, advies en hulp bij misbruik door leidinggevenden 
 
Informatie over SGL
085 488 1449
Voor informatie over SGL, deelnemers
 
Kijk eens goed rond op onze website!


Aanmelden nieuwsbrief