Menu

Organisaties gerelateerd aan de SGL

Netwerk Vredestichters

Het netwerk Vredestichters zet zich in om gemeenten en de leden te helpen vredestichters te zijn of te worden. Er is een groep van ervaren sprekers, trainers en coaches die hun kennis en ervaring beschikbaar willen stellen ter ondersteuning van kerken en gemeentes. Dit netwerk is breed samengesteld, zowel wat betreft kerkelijke achtergrond als geografisch.

Stichting Kunst uit geweld

'Kunst uit geweld' richt zich op overlevenden van huiselijk geweld en seksueel misbruik. Door middel van kunstuitingen krijgen overlevenden de mogelijkheid hun ervaringen en verhalen te delen. Deze stichting geeft ook voorlichting en organiseert tentoonstellingen op verzoek.

Meldpunt Misbruik
Meldpunt machts-, financieel en seksueel misbruik
06-53464403
Advies en hulp bij misbruik door leidinggevenden


Aanmelden nieuwsbrief