Menu

Deelnemende Kerkgenootschappen

Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE)

Sinds 1 januari 2005 zijn aangesloten:

  • Hoofdkantoor VPE te Driebergen
  • alle persoonlijke leden (voorgangers, pastoraal werkers e.d.)
  • Alleen bij de VPE aangesloten gemeenten die zelfstandig zich hebben aangesloten (zie lijst deelnemende gemeenten)
     

Kerk van de Nazarener

Sinds 1 augustus 2010 is het Kerkgenootschap aangesloten bij de SGL. Dit betekent dat alle plaatselijke gemeenten van dit kerkgenootschap deelnemer zijn.

 

Unie van Baptistengemeenten in Nederland

De Unie van Baptisten gemeenten is sinds 1 januari 2017 deelnemer voor alle aangesloten gemeenten. Dit betekent dat alle plaatselijke Baptisten gemeenten deelnemer zijn.

 

Meldpunt Misbruik
Meldpunt machts-, financieel en seksueel misbruik
06 53464403
Advies en hulp bij misbruik door leidinggevenden


Aanmelden nieuwsbrief