Menu

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Gedragscode Leidinggevenden is o.a. verantwoordelijk voor:

 • het realiseren van het doel van de Stichting en draagt daarbij in het bijzonder zorg voor de onafhankelijkheid, professionaliteit en continuïteit;
 • het vaststellen van beleidsplannen en daarbij behorende begrotingen;
 • het vaststellen van de deelnemersbijdragen;
 • het aanstellen van leden van de klachtencommissie;
 • het onderhouden van contacten met en het bevorderen van de deskundigheid van de Vertrouwenspersonen;
 • werving en selectie van nieuwe leden van de verschillende commissies.

In de samenstelling van het bestuur wordt gestreefd naar een afspiegeling van de aangesloten deelnemers. Het bestuur bestaat uit:

 • Leendert de Jong, Voorzitter
 • Gerwin Leenstra, Secretaris
 • Peter Grim, Penningmeester
 • Tineke Balder, Meldpunt en Vertrouwenspersonen
 • Quint Cihan Haneveld, PR 
Meldpunt Misbruik
Meldpunt machts-, financieel en seksueel misbruik
085 488 1440
ALLEEN voor melding, advies en hulp bij misbruik door leidinggevenden 
 
Informatie over SGL
085 488 1449
Voor informatie over SGL, deelnemers
 
Kijk eens goed rond op onze website!


Aanmelden nieuwsbrief